Контрол на достъпа с монетник

Системи за контрол на достъпа с монетник  (жетони) до обществени тоалетни, автомивки, паркинги, душове. 

Възможна интеграция към електронна брава, бариера или турникет

Контрол на достъпа с монетник
Контрол на достъпа с монетник
Контрол на достъпа с монетник
Контрол на достъпа с монетник
монетник тоалетна контрол на достъпа
Контрол на достъпа с монетник
Описание Цена
Монетоприемник в метална кутия с ключалка, без дисплей, със светлинна сигнализация за събрана достатъчна сума
Приема 0.10 лв, 0.20 лв, 0.50 лв, 1 лв, 2 лв
Не връща ресто
Възможност за интеграция на ФУВАС за връзка с НАП
500 лв
Монетоприемник в метална кутия с ключалка, с дисплей, показващ събраната сума
Приема 0.10 лв, 0.20 лв, 0.50 лв, 1 лв, 2 лв
Не връща ресто
Възможност за интеграция на ФУВАС за връзка с НАП
600 лв

Цените са без ДДС и без монтаж

Контрол на достъпа с монетник ще ви помогне да избегнете  човешкия фактор и ще намяли вероятността за грешки и измами.